Εύρεση συντεταγμένων από διεύθυνση στο χάρτη

Αναζητήστε το γεωγραφικού πλάτος και μήκος μιας τοποθεσίας στον χάρτη της google, εισάγοντας την διεύθυνση. Μπορείτε να σείρετε το σημείο στο χάρτη για νέες συντεταγμένες.


Γεωγραφικό πλάτος:
Γεωγραφικό μήκος:
Πλήρης οθόνη