Εύρεση συντεταγμένων από τοποθεσία ή σημείο

Αναζητήστε το γεωγραφικού πλάτος και μήκος μιας τοποθεσίας στον χάρτη, κάνοντας κλικ σε κάποιο σημείου του. Εναλλακτικά μπορείτα να βρείτε τις συντεταγμένες μιας περιοχής βάση της διευθυνσης. Μπορείτε να σείρετε το σημείο στο χάρτη για νέες συντεταγμένες.


Γεωγραφικό πλάτος:
Γεωγραφικό μήκος:
Πλήρης οθόνη