Μετατροπές εμβαδού

Μετατροπές μονάδων εμβαδού (επιφάνειας). Οι διαθέσιμες μονάδες εμβαδού είναι το στρέμμα, το εκτάριο(ha), το τετραγωνικό εκατοστό (cm2), το τετραγωνικό πόδι (ft2), η τετραγωνική ίντσα (in2), το τετραγωνικό μέτρο (m2), το τετραγωνικό χιλιόμετρο (km2) και το τετραγωνικό μίλι (mi2).

 

 
 <=> 
   
ακρίβεια:

1 στρέμματα = 1000 τετραγωνικά μέτρα

 

Τύπος μετατροπής (φόρμουλα) στρέμματα σε τετραγωνικά μέτρα (στρέμμα σε m2). τετραγωνικά μέτρα = στρέμματα*1000

 

Μετατροπή στρέμματα σε άλλες μονάδες επιφάνειας

στρέμμα σε εκτάριο στρέμμα σε τετ. εκατοστό στρέμμα σε τετ. πόδι
στρέμμα σε τετ. ίντσα στρέμμα σε τετ. μέτρο στρέμμα σε τετ. χιλιόμετρο
στρέμμα σε τετ. μίλι

  

Μετατροπές εμβαδού

εκτάριο σε στρέμμα εκτάριο σε τετ. εκατοστό εκτάριο σε τετ. πόδι
εκτάριο σε τετ. ίντσα εκτάριο σε τετ. μέτρο εκτάριο σε τετ. χιλιόμετρο
εκτάριο σε τετ. μίλι τετ. εκατοστό σε στρέμμα τετ. εκατοστό σε εκτάριο
τετ. εκατοστό σε τετ. πόδι τετ. εκατοστό σε τετ. ίντσα τετ. εκατοστό σε τετ. μέτρο
τετ. εκατοστό σε τετ. χιλιόμετρο τετ. εκατοστό σε τετ. μίλι τετ. πόδι σε στρέμμα
τετ. πόδι σε εκτάριο τετ. πόδι σε τετ. εκατοστό τετ. πόδι σε τετ. ίντσα
τετ. πόδι σε τετ. μέτρο τετ. πόδι σε τετ. χιλιόμετρο τετ. πόδι σε τετ. μίλι
τετ. ίντσα σε στρέμμα τετ. ίντσα σε εκτάριο τετ. ίντσα σε τετ. εκατοστό
τετ. ίντσα σε τετ. πόδι τετ. ίντσα σε τετ. μέτρο τετ. ίντσα σε τετ. χιλιόμετρο
τετ. ίντσα σε τετ. μίλι τετ. μέτρο σε στρέμμα τετ. μέτρο σε εκτάριο
τετ. μέτρο σε τετ. εκατοστό τετ. μέτρο σε τετ. πόδι τετ. μέτρο σε τετ. ίντσα
τετ. μέτρο σε τετ. χιλιόμετρο τετ. μέτρο σε τετ. μίλι τετ. χιλιόμετρο σε στρέμμα
τετ. χιλιόμετρο σε εκτάριο τετ. χιλιόμετρο σε τετ. εκατοστό τετ. χιλιόμετρο σε τετ. πόδι
τετ. χιλιόμετρο σε τετ. ίντσα τετ. χιλιόμετρο σε τετ. μέτρο τετ. χιλιόμετρο σε τετ. μίλι
τετ. μίλι σε στρέμμα τετ. μίλι σε εκτάριο τετ. μίλι σε τετ. εκατοστό
τετ. μίλι σε τετ. πόδι τετ. μίλι σε τετ. ίντσα τετ. μίλι σε τετ. μέτρο
τετ. μίλι σε τετ. χιλιόμετρο