Μετατροπή Θερμοκρασίας

Το συγκεκριμένο εργαλείο μετατρέπει μια μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας σε άλλη μονάδα θερμοκρασίας. Τα διαθέσιμα συστήματα μέτρησης της θερμοκρασίας είναι: βαθμοί Κελσίου (Celsius) (oC), βαθμοί Φαρενάιτ (Fahrenheit) (oF), βαθμοί Κέλβιν (Kelvin) (oK), βαθμοί Ράνκιν (Rankine) (oR).

 

 
 <=> 
   
ακρίβεια:

1 Φαρενάιτ = -17.2 Κελσίου

 

Τύπος μετατροπής (φόρμουλα) βαθμών Φαρενάιτ σε βαθμών Κελσίου (oF σε oC). C = (F - 32)* 5/9

 

Μετατροπές Θερμοκρασίας

Κελσίου σε Φαρενάιτ Κελσίου σε Κέλβιν Κελσίου σε Ράνκιν
Φαρενάιτ σε Κελσίου Φαρενάιτ σε Κέλβιν Φαρενάιτ σε Ράνκιν
Κέλβιν σε Κελσίου Κέλβιν σε Φαρενάιτ Κέλβιν σε Ράνκιν
Ράνκιν σε Κελσίου Ράνκιν σε Φαρενάιτ Ράνκιν σε Κέλβιν

  

Πίνακας Φαρενάιτ σε Κελσίου
23 φαρενάιτ = -5 κελσίου 33 φαρενάιτ = 0.6 κελσίου 43 φαρενάιτ = 6.1 κελσίου
24 φαρενάιτ = -4.4 κελσίου 34 φαρενάιτ = 1.1 κελσίου 44 φαρενάιτ = 6.7 κελσίου
25 φαρενάιτ = -3.9 κελσίου 35 φαρενάιτ = 1.7 κελσίου 45 φαρενάιτ = 7.2 κελσίου
26 φαρενάιτ = -3.3 κελσίου 36 φαρενάιτ = 2.2 κελσίου 46 φαρενάιτ = 7.8 κελσίου
27 φαρενάιτ = -2.8 κελσίου 37 φαρενάιτ = 2.8 κελσίου 47 φαρενάιτ = 8.3 κελσίου
28 φαρενάιτ = -2.2 κελσίου 38 φαρενάιτ = 3.3 κελσίου 48 φαρενάιτ = 8.9 κελσίου
29 φαρενάιτ = -1.7 κελσίου 39 φαρενάιτ = 3.9 κελσίου 49 φαρενάιτ = 9.4 κελσίου
30 φαρενάιτ = -1.1 κελσίου 40 φαρενάιτ = 4.4 κελσίου 50 φαρενάιτ = 10 κελσίου
31 φαρενάιτ = -0.6 κελσίου 41 φαρενάιτ = 5 κελσίου 51 φαρενάιτ = 10.6 κελσίου
32 φαρενάιτ = 0 κελσίου 42 φαρενάιτ = 5.6 κελσίου 52 φαρενάιτ = 11.1 κελσίου
33 φαρενάιτ = 0.6 κελσίου 43 φαρενάιτ = 6.1 κελσίου 53 φαρενάιτ = 11.7 κελσίου
34 φαρενάιτ = 1.1 κελσίου 44 φαρενάιτ = 6.7 κελσίου 54 φαρενάιτ = 12.2 κελσίου
35 φαρενάιτ = 1.7 κελσίου 45 φαρενάιτ = 7.2 κελσίου 55 φαρενάιτ = 12.8 κελσίου
36 φαρενάιτ = 2.2 κελσίου 46 φαρενάιτ = 7.8 κελσίου 56 φαρενάιτ = 13.3 κελσίου
37 φαρενάιτ = 2.8 κελσίου 47 φαρενάιτ = 8.3 κελσίου 57 φαρενάιτ = 13.9 κελσίου
38 φαρενάιτ = 3.3 κελσίου 48 φαρενάιτ = 8.9 κελσίου 58 φαρενάιτ = 14.4 κελσίου
39 φαρενάιτ = 3.9 κελσίου 49 φαρενάιτ = 9.4 κελσίου 59 φαρενάιτ = 15 κελσίου
40 φαρενάιτ = 4.4 κελσίου 50 φαρενάιτ = 10 κελσίου 60 φαρενάιτ = 15.6 κελσίου
41 φαρενάιτ = 5 κελσίου 51 φαρενάιτ = 10.6 κελσίου 61 φαρενάιτ = 16.1 κελσίου
42 φαρενάιτ = 5.6 κελσίου 52 φαρενάιτ = 11.1 κελσίου 62 φαρενάιτ = 16.7 κελσίου
43 φαρενάιτ = 6.1 κελσίου 53 φαρενάιτ = 11.7 κελσίου 63 φαρενάιτ = 17.2 κελσίου
44 φαρενάιτ = 6.7 κελσίου 54 φαρενάιτ = 12.2 κελσίου 64 φαρενάιτ = 17.8 κελσίου
45 φαρενάιτ = 7.2 κελσίου 55 φαρενάιτ = 12.8 κελσίου 65 φαρενάιτ = 18.3 κελσίου
46 φαρενάιτ = 7.8 κελσίου 56 φαρενάιτ = 13.3 κελσίου 66 φαρενάιτ = 18.9 κελσίου
47 φαρενάιτ = 8.3 κελσίου 57 φαρενάιτ = 13.9 κελσίου 67 φαρενάιτ = 19.4 κελσίου