Μετατροπή Mήκος

Το συγκεκριμένο εργαλείο μετατρέπει μια μονάδα μήκους σε άλλη μονάδα μήκους. Οι διαθέσιμες μονάδες μήκους είναι: πόδια (ft), χιλιοστό (mm), εκατοστό (cm), μέτρο (m), χιλιόμετρο (χλμ), γιάρδα (yd), μίλι (mi), ναυτικό μίλι (nmi), ίντσα (in).

 

 
 <=> 
   
ακρίβεια:

1 μίλια = 1.6093 χιλιόμετρα

 

Τύπος μετατροπής (φόρμουλα) μίλια σε χιλιόμετρα (mi σε χλμ). χιλιόμετρα = μίλια*1.609344

  

Μετατροπές μίλια σε άλλες μονάδες μήκους

Μίλι σε Πόδι Μίλι σε Χιλιοστό Μίλι σε Εκατοστό
Μίλι σε Μέτρο Μίλι σε Χιλιόμετρο Μίλι σε Γιάρδα
Μίλι σε Ναυτικό Μίλι Μίλι σε Ίντσα

  

Πίνακας μίλια σε χιλιόμετρα
1 μίλια = 1.6093 χλμ11 μίλια = 17.7028 χλμ21 μίλια = 33.7962 χλμ
2 μίλια = 3.2187 χλμ12 μίλια = 19.3121 χλμ22 μίλια = 35.4056 χλμ
3 μίλια = 4.828 χλμ13 μίλια = 20.9215 χλμ23 μίλια = 37.0149 χλμ
4 μίλια = 6.4374 χλμ14 μίλια = 22.5308 χλμ24 μίλια = 38.6243 χλμ
5 μίλια = 8.0467 χλμ15 μίλια = 24.1402 χλμ25 μίλια = 40.2336 χλμ
6 μίλια = 9.6561 χλμ16 μίλια = 25.7495 χλμ26 μίλια = 41.8429 χλμ
7 μίλια = 11.2654 χλμ17 μίλια = 27.3588 χλμ27 μίλια = 43.4523 χλμ
8 μίλια = 12.8748 χλμ18 μίλια = 28.9682 χλμ28 μίλια = 45.0616 χλμ
9 μίλια = 14.4841 χλμ19 μίλια = 30.5775 χλμ29 μίλια = 46.671 χλμ
10 μίλια = 16.0934 χλμ20 μίλια = 32.1869 χλμ30 μίλια = 48.2803 χλμ
40 μίλια = 64.3738 χλμ70 μίλια = 112.654 χλμ100 μίλια = 160.934 χλμ
50 μίλια = 80.4672 χλμ80 μίλια = 128.748 χλμ110 μίλια = 177.028 χλμ
60 μίλια = 96.5606 χλμ90 μίλια = 144.841 χλμ120 μίλια = 193.121 χλμ
200 μίλια = 321.869 χλμ500 μίλια = 804.672 χλμ800 μίλια = 1287.48 χλμ
300 μίλια = 482.803 χλμ600 μίλια = 965.606 χλμ900 μίλια = 1448.41 χλμ
400 μίλια = 643.738 χλμ700 μίλια = 1126.54 χλμ1000 μίλια = 1609.34 χλμ

  

Μετατροπές μήκους

Πόδι σε Χιλιοστό Πόδι σε Εκατοστό Πόδι σε Μέτρο
Πόδι σε Χιλιόμετρο Πόδι σε Γιάρδα Πόδι σε Μίλι
Πόδι σε Ναυτικό Μίλι Πόδι σε Ίντσα Χιλιοστό σε Πόδι
Χιλιοστό σε Εκατοστό Χιλιοστό σε Μέτρο Χιλιοστό σε Χιλιόμετρο
Χιλιοστό σε Γιάρδα Χιλιοστό σε Μίλι Χιλιοστό σε Ναυτικό Μίλι
Χιλιοστό σε Ίντσα Εκατοστό σε Πόδι Εκατοστό σε Χιλιοστό
Εκατοστό σε Μέτρο Εκατοστό σε Χιλιόμετρο Εκατοστό σε Γιάρδα
Εκατοστό σε Μίλι Εκατοστό σε Ναυτικό Μίλι Εκατοστό σε Ίντσα
Μέτρο σε Πόδι Μέτρο σε Χιλιοστό Μέτρο σε Εκατοστό
Μέτρο σε Χιλιόμετρο Μέτρο σε Γιάρδα Μέτρο σε Μίλι
Μέτρο σε Ναυτικό Μίλι Μέτρο σε Ίντσα Χιλιόμετρο σε Πόδι
Χιλιόμετρο σε Χιλιοστό Χιλιόμετρο σε Εκατοστό Χιλιόμετρο σε Μέτρο
Χιλιόμετρο σε Γιάρδα Χιλιόμετρο σε Μίλι Χιλιόμετρο σε Ναυτικό Μίλι
Χιλιόμετρο σε Ίντσα Γιάρδα σε Πόδι Γιάρδα σε Χιλιοστό
Γιάρδα σε Εκατοστό Γιάρδα σε Μέτρο Γιάρδα σε Χιλιόμετρο
Γιάρδα σε Μίλι Γιάρδα σε Ναυτικό Μίλι Γιάρδα σε Ίντσα
Ναυτικό Μίλι σε Πόδι Ναυτικό Μίλι σε Χιλιοστό Ναυτικό Μίλι σε Εκατοστό
Ναυτικό Μίλι σε Μέτρο Ναυτικό Μίλι σε Χιλιόμετρο Ναυτικό Μίλι σε Γιάρδα
Ναυτικό Μίλι σε Μίλι Ναυτικό Μίλι σε Ίντσα Ίντσα σε Πόδι
Ίντσα σε Χιλιοστό Ίντσα σε Εκατοστό Ίντσα σε Μέτρο
Ίντσα σε Χιλιόμετρο Ίντσα σε Γιάρδα Ίντσα σε Μίλι
Ίντσα σε Ναυτικό Μίλι